Mablisfestivalen Meny

Frivilligavtale

FRIVILLIGAVTALE

Arrangørens ansvar og rettigheter

 • Arrangør er pliktet til å gi deg beskjed om når og hvor du skal møte opp.
 • Arrangør er pliktet til å gi deg nødvendig informasjon om og opplæring i arbeidet du skal utføre.
 • Arrangør er pliktet til å gi deg informasjon om hvilken kontaktperson som er ansvarlig for området du skal jobbe med.
 • Arrangør er pliktet til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, samt mat/drikke for deg den dagen du jobber.
 • For arbeidet du utfører er arrangøren forpliktet til å gi deg uniform (t-skjorte) og invitasjon til frivilligfest.

Frivilliges ansvar og rettigheter

 • Som frivillig er du forpliktet til å jobbe avtalte timer for å motta godene, anslagsvis 10-12 timer under festivalen.
 • Som frivillig er du forpliktet til å møte presist til arbeidsøktene. Ved gyldig forfall eller om du kommer for sent, skal du gi beskjed til frivilligteamet eller til ansvarlig kontaktperson for ditt område.
 • Som frivillig forventer arrangøren at du bidrar så godt du kan, og er med på å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Som frivillig skal du ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.
 • Som frivillig skal du ikke gi uttalelser til pressen på vegne av arrangør.
 • Som frivillig bruker du t-skjorten for frivillige på jobb. Det er ikke lov å nyte alkohol/være beruset på festivalen med frivillig-t-skjorten på.
 • Som frivillig representerer du festivalen under hele avviklingsperioden, ikke bare på de avtalte vaktene. Du er forpliktet til å melde fra til nærmeste publikumsvert eller vakt dersom du observerer avvik, eksempelvis mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer potensielle brann- eller personskader.

//

VOLUNTEER CONTRACT

Responsibilities and rights of the festival

 • It is the festival’s duty to let you know where and where to show up for your shifts.
 • It is the festival’s duty to give you necessary information and training regarding the work you are to do.
 • It is the festival’s duty to give you information about the person in charge of the department you’re working with.
 • It is the festival’s duty to facilitate a good working atmosphere for the volunteers, as well as supplying food and drinks for you on the day you’re working.
 • The festival will provide a uniform (tee) for you to wear while working and also invite you to a volunteer party.

Responsibilities and rights of the volunteer

 •  As a volunteer you commit to working the scheduled hours to receive the benefits, approximately 10-12 hours during the festival.
 • As a volunteer you commit to being on time to your shifts. If there are valid reasons to miss your shift or being late, you need to let the volunteer admin team, or your head of department know.
 • As a volunteer the festival expects you to contribute to your best capabilities and contribute to a positive work atmosphere.
 • As a volunteer you are not to consume or be affected by alcohol or other drugs while you are at work.
 • As a volunteer you are not to give statements to the press on behalf of the festival.
 • As a volunteer you wear the t-shirt provided for the volunteers while you’re working. It is not allowed to drink alcohol or be intoxicated while wearing the volunteer t-shirt.
 • As a volunteer you represent the festival during the whole event, not just during your scheduled shifts. You are expected to tell the guards if you observe instances such as heavily intoxicated people, underage persons consuming alcohol or situations that can cause potential risks or injuries.

Kjøp billett

Festivalpass

Mablis 2024

Vålandsskogen

Kr 1 990,-

Kjøp billett

Festivalpass UNG

Mablis 2024

Vålandsskogen

Kr 1 490,-

Kjøp billett

BATE FESTIVALPASS

Mablis 2024

Vålandsskogen

Kr 1 490,-

Kjøp billett

Dagspass Fredag

Mablis 2024

Vålandsskogen

Kr 1 190,-

Kjøp billett

BATE Dagspass Fredag

Mablis 2024

Vålandsskogen

Kr 990,-

Utsolgt!

Dagspass Lørdag

Mablis 2024

Vålandsskogen

Kr 1 190,-

Kjøp billett

BATE Dagspass Lørdag

Mablis 2024

Vålandsskogen

Kr 990,-

Kjøp billett

Barnas Mablis

Mablis 2024

Vålandsskogen

220,-

Kjøp billett

Skamgira

Mablis 2024

Vålandsskogen

Kr 1 290,-

Utsolgt!

Nyheter

Bli med i Mablis sin markedsavdeling!

Les mer →

Juryen har talt, finalistene til Mablisstipendet er klar!

Les mer →

Kriminell Kunst x Asfalt – 26. april

Les mer →